Bistra Hiša - Smart House
   
   
Na prvo stran O Zavodu BISTRA HIŠA Pošljite sporoèilo
 
   
Bistra Hiša - Smart House
Martjanci 36, SI-9221 Martjanci
   
Tel.: +386 (0)2 538 16 64
Fax: +386 (0)2 538 13 55
   
 
 
Predstavitev Zavoda BISTRA HIA
Izkunje - Reference
BISTRA HIA - Projekti
Poljite sporoilo
 

  NAŠE IZKUŠNJE - REFERENCE
   
 

Dosedanje izkušnje zavoda segajo na področja (reference):

 • novih tehnologij:
  Izvedba aktivnosti I. faze in II. Faze projekta Goričko in ravensko – pilotna e-regija Pomurja (*Izdelava strategije in izvedbenega načrta za vzpostavitev pilotne e-regije)

 • tv produkcija
  Storitve snemanja, produkcije in realizacije TV oddaj

 • razvoja podeželja:
  Izdelava študij o novih ekonomskih možnostih za projekt »Nove ekonomske možnosti na podeželju«

 • izobraževanja:
  Priprava programov usposabljanj za projekt »Vseživljenjsko učenje – pot za prihodnost«


 • učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije:
  Izdelavo študije - projekta “energetske kaskade” - stopenjske izrabe geotermalne vode /energije v okviru projekta »Zdravilišče Rimska čarda«

 • turizma:
  Izvedba aktivnosti III. faze podprojekta Promocija Pomurja kot zdraviliško turistične destinacije, v okviru projekta Pomurje – dežela zdravja in prijaznih ljudi (*Izdelava študije mreže tematskih in rekreativnih poti v Pomurju)

 • zdravega življenja / zdravega življenjskega sloga:
  Izvedba aktivnosti II. faze podprojekta Promocija zdrave hrane in zdravega življenjskega sloga, v okviru projekta Pomurje – dežela zdravja in prijaznih ljudi (* izvedba promocijskih in motivacijskih ter učnih /izobraževalnih delavnic »zdrava hrana – razvojna priložnost« = 20 animacijskih delavnic + 5 pilotnih učnih delavnic)


 • Vzpostavitev Lokalno akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh

References of Institute Smart House Martjanci

 
     
Bistra Hiša - Smart House