Bistra Hiša - Smart House
   
   
Na prvo stran O Zavodu BISTRA HIŠA Pošljite sporoèilo
 
   
Bistra Hiša - Smart House
Martjanci 36, SI-9221 Martjanci
   
Tel.: +386 (0)2 538 16 64
Fax: +386 (0)2 538 13 55
   
 
 
Predstavitev Zavoda BISTRA HIA
Izkunje - Reference
BISTRA HIA - Projekti
Poljite sporoilo
 

  PROJEKTI
   
 

Upravljanje Lokalno akcijske skupine »LAS Goričko 2020« v programskem obdobju 2014 - 2020

Bistra hiša Martjanci - Smart House Martjanci je vodilni partner za LAS Goričko 2020 v programskem obdobju 2014 - 2020. Vodilni partner je kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi LAS. Organom LAS nudi prostorsko, logistično, administrativno in tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo za svoje delovanje. Izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov in jih spodbuja k sodelovanju na javnih pozivih LAS.

Predstavitev LAS Goričko 2020


Operacije sodelovanja LAS
 

Upravljanje Lokalno akcijske skupine »LAS Pri dobrih ljudeh« v programskem obdobju 2007 - 2013

Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci izvajanja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za LAS Pri dobrih ljudeh, ter zagotavlja kadrovske, prostorske in druge pogoje za strokovno in projektno delo na področju razvoja podeželja in izvajanja nalog LAS.

Predstavitev LAS Pri dobrih ljudeh

 
Projekt PRO-E-BIKE

Spodbujanje uporabe električnih koles in skuterjev za dostavo blaga in potnikov v mestnem območju

Projekt PRO-E-BIKE spodbuja promocijo električnih koles in električnih skuterjev za dostavo blaga in potnikov med zasebnimi in javnimi organi v evropskih mestih.
Bistra Hiša Martjanci  – Smart House Martjanci sodelujemo v tem projektu kot pilotno podjetje, kjer smo za obdobje 9 mesecev preizkusili električno kolo namenjeno za dostavo. Čeprav naše dejavnosti ne narekujejo dostavo, smo pa za vsakodnevno potrebo in uporabo najrazličnejših gospodinjskih potrebščin uporabili prav električno kolo. E-kolo je bil izredno priročen nadomestek osebnega avtomobila, kjer smo prispevali tudi k cilju projekta in dajali vzgled sokrajanom za nov način mobilnosti krajših razdalj do mestnega jedra in trgovskega centra.

Več o projektu

 
Projekt IMPACT!

IMPACT! IMProving health and social institutions by ACtivating available technologies / Izboljšanje zdravstvenih in socialnih ustanov z aktiviranjem razpoložljivih tehnologij .

Cilj projekta IMPACT! je podpirati in pospeševati razvoj storitev in kompetenc ter sodelovanja akterjev na podlagi izmenjave izkušenj, primerjalnega učenja (benchlearning) in prenosa znanja. To poteka predvsem preko neposrednih pilotnih aktivnosti ter usklajenega skupnega načrtovanja za uresničevanje ciljev v prihodnje.

 
Projekt "BioFuture"

Cilj projekta »Čezmejni demonstracijski in učni center biogradnje in biobivanje - BioFuture« je prikaz prednosti uporabe obnovljivih virov energije in naravnih krogotokov snovi v okolju za področje gradnje in bivanja. Na osnovi tega bi se izobraževali strokovnjaki v določenih institucijah ter organizacije s področja obnovljivih virov energije in biološke gradnje.

Predstavitev projekta
 
Projekt NIMSEC
Januarja leto se je začel projekt NIMSEC (Novel and Integrated Model For Sustainable Energy Communities), ki je namenjen premostitvi ovir med strateškimi dokumenti in izvedbo konkretnih projektov s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije na lokalni ravni. Poleg partnerjev iz Španije, Bolgarije in Hrvaške sodelujejo v projektu tudi Skupnost občin Slovenije, zavod Bistra hiša Martjanci in Lokalna energetska agencija za Pomurje.
 

Jubiljeni, petnajsti Teden vseživljenjskega učenja (TVU 2010) bo vključeval prireditve, ki bodo izpeljane v uradnem terminu (od 17. do 23. maja 2010) in razširjenem terminu (od 1. maja do 30. junija 2010).

 
Storitve snemanja, produkcije in realizacije TV oddaj

TV IDEA
 
Vabilo na prireditve Tedna vseživljenjskega učenja 2014

Območni koordinator Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2014 Razvojna agencija Sinergija d.o.o., vas vabi na prireditve, ki jih bo izvajala skupaj s prireditelji TVU v okviru TVU 2014.

Koledar prireditev .:

 
 
 
Delo na daljavo
V današnjem času je tehnologija tako razširjena in sodobna, da ni več problem kupiti računalnik in vzpostaviti dostop do Interneta. Cena računalniške opreme in prenosa informacij v digitalni obliki je tako padla, da lahko z majhnimi vlaganji pričnemo delati na daljavo.

 

 
 
Izvajalec prireditev TVU
 
     
Bistra Hiša - Smart House